dilluns, 30 d’octubre del 2017

L'ESCOLA ES FA UNA SELFIE

L’ESCOLA ES FA UNA SELFIE *                                                                            
L’escola es fa una selfie és un projecte que pretén apropar-se a la manera com l’art cinematogràfic ha reflectit el món educatiu a les pantalles, però no des d’un punt de vista merament descriptiu o enciclopèdic, sinó que ho fa amb una vocació activa, amb la intenció que siguin els nois i noies els qui coneguin i debatin els principals reptes de l’educació.
El projecte, d’una banda, parteix també de la voluntat de col•laborar en fer possible l’educació mediàtica, l’educació en comunicació audiovisual a les escoles de Catalunya per dotar els nens i nenes de la capacitat de saber llegir les imatges audiovisuals, de saber escriure, és a dir de saber expressar-se amb imatges audiovisuals de manera solvent, i sobretot que adquireixin la capacitat d’analitzar críticament els missatges de l’univers mediàtic i audiovisual que els envolta. I també el treball sorgeix de la feina que des de fa molts anys desenvolupa el projecte Cinescola www.cinescola.info


En l’actual situació de replantejament dels esquemes educatius, en la dinàmica de cercar nous camins per la innovació que estem vivint en aquests moments, creiem que no hem d’oblidar, justament, els alumnes.
Aquest és el repte que ens proposem: No els hem d’oblidar i els hem de donar la paraula perquè repensin i analitzin l’escola, els seus problemes, les seves deficiències; perquè expliquin com veuen el seu procés d’aprenentatge, perquè parlin de les seves relacions amb els professors i professores, i amb els seus iguals. Perquè debatin i dialoguin sobre allò que li cal a l’escola i que no han trobat, sobre les seves carències, sobre els seus errors i debilitats, però també sobre els seus encerts i els seus èxits.
I el fil conductor, l’element socràtic que pot fer possible aquesta reflexió profunda i potent, entenem que no pot ser un altre que el cinema, la imatge audiovisual, aquest fabulós i eficaç artefacte per al coneixement,  per a la introspecció i per a la reflexió.
El treball consta d’una introducció on es passa revista a bona part dels films que reflecteixen el món educatiu; d’una capítol dedicat a aspectes metodològics i de vint-i-una propostes didàctiques per al debat i reflexió presentades en set grans blocs que, entenem, abracen les grans tendències de com el món educatiu ha estat tractat per la pantalla.

*https://www.uoc.edu/portal/ca/news/entrevistes/2017/026-ramon-breu.html
                                                                                                                              Ramon Breu
   Escola SOLC 

diumenge, 22 d’octubre del 2017

Articles sobre innovació i transformació educativa

   
    Durant aquest curs anirem publicant diferents articles sobre innovació, canvi i transformació educativa. Els autors seran diferents directors i coordinadors pedagògics de les escoles Tr@ms. 
   Des de principi de curs fins ara hem publicat el d'Ignasi Roviró, director del Col·legi Sant Miquel dels sants; el de Coral Regí, directora de l'escola Virolai i el d'Albert Górriz, director de l'IE Sant Jordi. 
  Ho anirem piulant al twitter de la Fundació Trams 
🐦 @FTrams
          Ens agrada compartir 😃

La innovació com una necessitat


   Si ens fixem en la definició d'innovació: "Introduir novetats en alguna cosa" o " Aplicar les millors solucions per aconseguir nous requisits i necessitats", podem dir que una gran part dels centres educatius són innovadors perquè, en menor o major intensitat, quantitat i entusiasme, cada curs introdueixen novetats metodològiques, tecnològiques i/o estructurals. 
 El que caldria saber és quines d'aquestes innovacions s'han introduït pensant que hi haurà una resposta que doni solucions a les noves dificultats amb què ens trobem les escoles, o, per contra, s'introdueixen perquè és una moda o, simplement, perquè altres centres també ho fan. És a dir, sovint no es té en compte que les realitats socials, estructurals o de complexitat, són molt diferents entre els centres.

 En definitiva, i d'acord amb la nostra manera de fer, la introducció de novetats en el projecte educatiu de l'escola hauria d'anar lligada amb la detecció i anàlisi de les mancances i metodologies que no funcionen, juntament amb l'elaboració d'un pla estratègic per poder introduir aquestes novetats amb certa garantia. És així com la innovació esdevindrà una necessitat i no pas un ús estètic o una moda. 
Albert Górriz, director IE Sant Jordi

dimecres, 11 d’octubre del 2017

Per què innovem? Fins quan?Per què innovem? Fins quan?
  
    Des de fa uns anys i, per a les escoles de TRAMS des de molt abans, el tema de la innovació educativa està molt present en el nostre entorn. Les famílies de nou ingrés ens diuen: Venim perquè sou una escola innovadora…Companys d’altres escoles ens pregunten i què feu a la vostra escola que sou tan innovadors? 
Es fan llistats d’escoles innovadores, relació de pràctiques innovadores que podrien dividir fins i tot en In Out com determinades modes. Però per què som innovadors? 

 A nosaltres ens agrada dir que el nostre repte no és ser innovador sinó transformar l’educació. Però per què? Perquè volem garantir la millor educació per a tots i cadascun dels nostres alumnes. Innovem, transformem perquè com tots sabem el món és diferent... i cal educar nois i noies preparats per transformar aquest món, persones preparades per viure en plenitud i felicitat.
 Si tenim clar el nostre objectiu entendrem perquè som innovadors. Treballem de manera globalitzada i no per matèries perquè el món és global i no està segmentat en disciplines. Eduquem en competències socials i cooperatives perquè els caldrà treballar amb persones diferents i en molts entorns. Afrontem problemes reals, del nostre entorn perquè és el que hauran de fer front en la seva vida adulta i professional. Eduquem en valors de sostenibilitat i solidaritat perquè com diu Irina en l’Informe Rethinking education L’educació hauria de ser aprendre a viure en un planeta sota pressió. Reforcem l’autosuperació perquè calen persones amb capacitat d’aprendre i formar-se al llarg de tota la vida. Eduquem diferent perquè el món en què estem és i serà molt diferent.
 I si innovem per fer una millor educació... arribarem a un model en el qual  no ens caldrà fer-ho...? No és la innovació el que busquem sinó un millor model educatiu i no hi ha un model educatiu d’èxit sinó treballem perquè cada dia sigui millor, avaluant la seva eficàcia i plantejant-nos, partint d’una actitud de prospectiva contínua, si és el millor, si és el que els cal als nostres joves.

                                                                                        Coral Regí
                                                                                        Escola Virolai