"Fomentar una comunitat educativa que integri les seves aules el món digital"   

                                                     FUNDACIO TELEFÒNICA
  
 154 centres educatitus de tot Espanya van presentar els seus projectes al "Premio Escuelas 
para la Sociedad Digital 2015", 

   El 4 de setembre es van donar a conèixer els 12 finalistes que van haver de passar per 
tres fases d'estudi i avaluació celebrats a Sevilla, València i Bilbao. En aquestes fases una 
Comissió d'Avaluació va valorar cada projecte i va prendre una decisió per tal d'elegir 
els primers i segons premiats de cada categoria, escoles públiques i concertades/privades. 


Algunes imatges de les fases del procés d'avaluació:

           

El primer i segon premi de la categoria d'escoles concertades/privades van ser per
 l'Escola Virolai i Sadako, totes dues de la Fundació Tr@ms!! CONTENTS!!!