dijous, 14 de novembre de 2019

ODS - Objectius de Desenvolupament Sostenible -

A moltes escoles ja s'estan treballant els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible )i per això val la pena tenir aquest enllaç on es despleguen i es concreten cada un d'ells. 
  Amb els equips de coordinació de Tr@ms estem realitzant una diagnosi que ens permetrà conèixer amb quins objectius s'estan treballant a les escoles i quines activitats o projectes s'estan portant a terme. 


Claus per a l'Aprenentatge Connectat

     
L’aprenentatge connectat és un model per comprendre i dissenyar experiències d’aprenentatge que proporciona la capacitat de resiliència i els recursos necessaris perquè l'aprenentatge sigui significatiu i impactant. S'obren oportunitats i es potencien els interessos personals dels alumnes. 
Com podreu comprovar en aquest article "Les claus d'èxit de l'aprenentatge Connectat"  la tecnologia, també, hi té un paper rellevant.


Caixa d'eines


  • Eines per a la creació de mapes interactius: (Revista 3.0)

 https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/crear-mapas-geograficos-interactivos/96012.html


  • Per a la creació de grups de treball:
https://echaloasuerte.com/


  • Ruleta per a la presa de decisions:
  • (App: Android i IOs) RULETA DE DECISIONES 


  • Per a gravar amb Chroma, una aplicació fàcil: TouchCast Studio https://touchcast.com/studio


dimecres, 11 de setembre de 2019

NOVES FORMES D'APRENENTATGEPresentació realitzada a partir del document de la Open University/UK:
  Innovating Pedagogy 2019 Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers Rebecca Ferguson, Tim Cough
https://iet.open.ac.uk/file/innovating-pedagogy-2019.pdf

dijous, 5 de setembre de 2019

dijous, 4 de juliol de 2019

Mur de bones pràctiques de llengua i literatura

Aquest és un mur que hem anat creant el grup de professors/es de literatura de les escoles de la FundacióTr@ms.  La nostra filosofia és compartir experiències i coneixements per tal de millorar el nostre aprenentatge i el dels nostres alumnes. 
L'equip de professors ens hem reunit en dues ocasions i hem posat sobre la taula les nostres inquietuds i els reptes de futur.
 Hem posat en acció algunes pràctiques compartides com les rutes literàries i alumnes i professors estem elaborant contingut audiovisual per compartir a la xarxa. 
  En aquest mur trobareu algunes d'aquestes pràctiques i també evidències d'aprenentatge. 
  Desitgem que sigui útil per a tothom. #ShareToLearn 

Hecho con Padlet

Altes Capacitats? Talent?
dijous, 30 de maig de 2019

Blockchain a l'Educació

 
Enllaços per a l'aprofundiment del tema: 

https://drive.google.com/file/d/0Bx7u6R_VAUsubXFucGE4TTc5NXU2ZlpCZTUzU1ZBTnJvaldF/view?usp=sharing4.https://medium.com/the-crypto-times/7-big-obstacles-to-mass-adoption-of-blockchain-technology-87740cdda9fe5.http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2018/02/13/1158006/4-posibles-usos-blockchain-aulas.html 


Recerca i presentació Anna Padilla 

Big Data i Educació


 Enllaços útils per a l'aprofundiment del tema: 

  • Font: Unir 
 https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/big-data-en-educacion-analitica-de-aprendizaje-y-aprendizaje-adaptativo/549203628743/
  • Font: Telefonica Educación digital 
https://www.telefonicaeducaciondigital.com/tendencias/-/asset_publisher/LTIINEKg9l8P/content/-big-data-en-educacion-un-tesoro-para-la-toma-de-decisiones

  • Font: Schoolmarket
 https://www.schoolmarket.es/big-data-en-educacion/http://keniamontesformacion.com/big-data-educativo-ventajas/

Recerca i presentació: Anna Padilla