dijous, 13 d’octubre del 2022

Eines d'IA de creació i edició d'imatges de nivell bàsicRecomanació sobre eines d'IA per a la creació d'imatges. Aquesta informació ens l'ha compartit Unai Estavillo, estudiant de Grau Superior de gràfica interactiva, webs, apps i edició digital. Ha dissenyat videojocs i espais interactius per museus i creat videojocs per artistes com Svdden Death i grups de música. http://unaiestavillo.com 
 

"La IA serveix per a moltíssimes coses, però una de les més importants, segurament és la generació i edició d'imatges.

(TOTES FUNCIONEN NOMÉS EN ANGLÈS)

Tots els sistemes d’ IA funcionen de la mateixa manera, tu introdueixes una frase en  anglès i et genera una imatge més o menys similar segons la qualitat de la frase donada (Més endavant parlo de com fer frases bones). Les eines que recomano a continuació funcionen totes en anglès.


DALLE · MINI

https://huggingface.co/spaces/dalle-mini/dalle-mini

D'ús gratuït. Els resultats tenen tendència a ser un pèl ridículs i visualment pobres, però és una bona substitució si la resta d'eines no es poden utilitzar.


ALERTA: LA IA NO ESTÀ CENSURADA, PER TANT, L'ALUMNAT PODRIA GENERAR IMATGES NO DESITJADES.DALLE 2


https://openai.com/dall-e-2/

Amb diferència és una de les millors IA que existeix. Té un avantatge molt gran i és que si li dones una frase no requereix molt detall per fer coses boniques i comprensibles, però també té el desavantatge que per registrar-te necessites un dispositiu mòbil i està limitada a 50 imatges generades al primer més, i 15 a cada mes posterior, per tant, un alumne que vagi molt ràpidament es pot quedar sense activitat. Perfecte per alumnes de batxillerat amb dispositiu mòbil i unes 2 hores de classe.


DALLE 2, està censurada, per tant l’alumne no pot generar imatges poc adequades.


ARTBOT

https://tinybots.net/artbot


És l´eina que, personalment, utilitzem a classe. Et permet generar imatges infinites sense cap mena de problema. El principal inconvenient que li trobo és que NO està censurada i, per tant, un alumne pot crear coses inadequades. Si se’n fa un bon ús i s'explica com generar imatges correctament pot ser una enorme eina. També m'he trobat que els alumnes en fan ús fora de classe, ja sigui per treballs d'altres assignatures com per generar fons de pantalla del mòbil.


ALERTA: Artbot és extremadament popular a Amèrica, per tant, si s'utilitza l'aplicació a la tarda, sol tenir tendència a tardar molt a funcionar. Al matí però, els resultats solen tardar menys de 15 segons a processar-se.


Midjourney

Midjourney és un bot de discord que permet la generació d'imatges. Per tal de ser utilitzada requereix als usuaris tenir un compte de discord i unir-se al seu xat. De manera gratuïta permet la creació de 25 imatges al mes, però totes elles són generades en un xat públic on qualsevol persona pot veure la imatge generada com també la frase introduïda. Generalment, Midjourney sol ser molt útil per introduir els alumnes a la generació de frases per IA, ja que hi ha molt bons exemples creats per la comunitat.

També és de les poques IA que té un estil propi a l'hora de generar les imatges. Després d'usar la IA per genererar unes quantes imatges, qualsevol persona és capaç de mirar una generació i reconèixer que s'ha fet amb Midjourney (Sobretot perquè és completament incapaç de fer mans amb menys de 8 dits).

El principal problema de l'ús d'aquesta IA a classe (des de la meva experiència personal), és que requereix crear una conta de discord per cada un dels alumnes i que segueixin un seguit de passos força específics. L'altre gran problema seria que es poden generar Imatges poc apropiades.


COM GENEREM BONES FRASES?


El meu consell és que entreu a https://lexica.art/ 


Lexica és una galeria d'imatges generades amb IA. L’enorme avantatge que té és que quan cliques una imatge et diu amb quina frase va ser generada i, per tant, permet a l'alumne copiar-la i usar-la.


El que sempre dic jo és que els alumnes entrin, busquin una imatge de l'estil que els agradi i canviïn parts de la frase perquè s'adapti al resultat que ells volen."

 

UNAI ESTAVILLO