dimarts, 19 de setembre del 2017

La recerca i la innovació, una actitud essencial a l’escola

     La recerca i la innovació, una actitud essencial a l’escola


El canvi més profund que ha realitzat l’escola en els últims 50 anys és el fet de posar l’alumne com a motor de l’aprenentatge. Això ho ha canviat tot: des de la pedagogia als espais, des dels textos a la relació amb els pares.


            Tanmateix, algunes veus s’han alçat –i segurament que amb una mica de raó– tot dient que el centre de l’escola no han de ser ni els mestres, ni els pares, ni els alumnes, sinó el saber. L’escola ens ha de posar davant el saber, ens ha de procurar l’aventura del coneixement. A l’escola els nens i nenes hi ha d’anar a aprendre. Està clar que l’escola és un lloc d’emocions i de felicitat, de sensacions i de percepcions motivadores; però també és el lloc de les transmissions del saber i dels continguts que ens han de fer créixer.
Ignasi Roviró i Alemany
Director del Col·legi Sant Miquel dels Sants
Vic