dimecres, 15 de desembre del 2021

Continguts Multimèdia - Literatura Multimèdia

Quan parlem de multimèdia fem referència a tot un sistema de comunicació que combina diversos mitjans de característiques digitals: àudio, vídeo, animació, presentació, infografia, text... Cada vegada més, tant el professorat com l’alumnat accedeix als continguts d'aquesta tipologia per la facilitat i rapidesa d'accessibilitat. I quan parlem de continguts fem referència als temes, a les matèries dels currículums escolars. 

Doncs, bé si ajuntem els dos termes Contingut+Multimèdia, com a docents, se'ns obren moltes possibilitats per acostar-nos als estudiants  i al seu procés d'aprenentatge. 

La creació de continguts tant per part del professorat com de l'alumnat requereix un treball de competència digital i lingüística molt significatiu i important que afavoreix l'aprenentatge, i aquest és un bon motiu per plantejar-nos una activitat com aquesta. A més, ofereix alternatives d’accés a continguts a l’alumnat amb més dificultats de comprensió escrita. 

El site, LiterAturA MultimèdiA, es va crear amb l'objectiu de compartir continguts multimèdia de Literatura per a secundària i batxillerat, creats per alumnes i professors, i al mateix temps, per treballar les dues competències esmentades i facilitar l’accés als continguts. 


Cliqueu la imatge per accedir al site 👇👇👇


Exemple d'algunes pràctiques on s'utilitzen diferents formats per a la creació o accés a continguts (4t ESO):

  • Infografies de la tragèdia Èdip Rei de Sòfocles elaborades a partir del treball del teatre clàssic i d'un àudio relat.

  • Lectura en tres formats i feedback amb l’autora, Roser Rovira.