divendres, 20 d’abril del 2018

AMBIENTS D'APRENENTATGE

   Cada vegada hi ha més escoles que treballen per ambients d'aprenentatge i no només a Educació Infantil sinó també a Primària. Per aquest motiu, aprofitem l'oportunitat de conèixer aquesta metodologia i organització a partir de l'experiència d'una de les escoles de la Fundació Trams: L'Escola Monalco. 
   Gemma Morist, coordinadora de Trams, d'aquesta escola, ens respon unes preguntes sobre els ambients d'aprenentatge a Educació Infantil i Primària  i ens il·lustra amb unes imatges, ben significatives, que poden servir-nos d'exemple. 

Què vol dir treballar per ambients?
Els ambients són espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació on a partir de diferents propostes els nens i les nenes poden imaginar, observar, actuar, experimentar, construir, inventar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar.  Són, a més, l’escenari on es generen condicions favorables per al desenvolupament i l’aprenentatge.

Quins beneficis aporta aquesta metodologia?
Aprendre jugant
Viure l’error com a oportunitat d’aprenentatge
Aprendre descobrint
Desenvolupar l’autonomia
Aprendre a cooperar
Atendre la diversitat
Tractar totes les àrees del currículum
Aprendre a gestionar les emocions
Desenvolupar el llenguatge oral
Potenciar el lligam afectiu

Quant de temps fa que treballeu per ambients?
Aquest ha estat el nostre primer curs

A quins cursos?
A Infantil es treballa amb els objectius propis i a cicle inicial s’utilitzen com a tallers en diferents activitats del currículum de primària

Quants ambients teniu en acció aquest moment?
7 a Infantil 
4 propis del Cicle Inicial, tot i que també se n’utilitzen alguns d’Infantil

A continuació, podeu veure els ambients d'aprenentatge a l'Escola Monalco


dijous, 5 d’abril del 2018

ANEM MÉS LLUNY


Vivim en un moment de realitat líquida, on les metodologies es barregen amb noves tendències de futur, influïdes en gran part per una explosió de tecnologia educativa.
Tendències que es comencen a endevinar ara i que seran visibles i s’integraran amb naturalitat a les aules en els cursos vinents.Ben aviat conviurem amb impressores 3D que faran realitat els dissenys dels projectes dels alumnes –en línia amb el moviment maker–; dispositius de RA (realitat augmentada) que permetran afegir informació virtual al món real, enriquint-lo i creant una realitat mixta; ulleres de realitat virtual amb les quals podrem viure experiències en primera persona o viatjar al sistema solar; sensors que recullen informació i que la comparteixen amb usuaris d’altres comunitats. Tot això, en un sol espai, un laboratori del futur, que serà l’entorn idoni per investigar, crear i desenvolupar activitats i projectes.

Seguirem parlant de models d’aprenentatge personalitzat a mida per als nostres alumnes. Aprenentatge mòbil en qualsevol lloc i a qualsevol moment, incorporant les dades que ens aporta la neurociència en relació amb les millors dinàmiques d’aprenentatge: generant climes emocionals positius i moments d’atenció plena, promovent l’activitat física i incorporant activitats artístiques en totes les àrees.
L’escola serà un entorn obert, adaptable i pensat perquè l’alumnat visqui experiències d’aprenentatge formals i informals generades a través de la interacció entre el professorat, l’alumnat i la comunitat. Els horaris i els espais seran cada cop més flexibles i l’aprenentatge es farà dins i fora de l’aula, tenint en compte l’entorn del pati.

Com seran els alumnes d’aquí a uns anys?

Els alumnes seran els futurs knowmads, neologisme que combina les paraules know (‘conèixer, saber’) i nomad (‘nòmada’) i que vol definir els ciutadans del futur:  multidisciplinaris, amb pensament adaptatiu, amb intel·ligència social i emocional, altament col·laboradors, capaços d’avaluar críticament, fer-se preguntes i desafiar el coneixement. Aquestes, a més de la seva elevada competència digital, seran part de les seves competències personals.
Montse Paradeda
Directora de l’Escola GEM. Mataró