dijous, 14 de novembre del 2019

ODS - Objectius de Desenvolupament Sostenible -

A moltes escoles ja s'estan treballant els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible )i per això val la pena tenir aquest enllaç on es despleguen i es concreten cada un d'ells. 
  Amb els equips de coordinació de Tr@ms estem realitzant una diagnosi que ens permetrà conèixer amb quins objectius s'estan treballant a les escoles i quines activitats o projectes s'estan portant a terme. 


Claus per a l'Aprenentatge Connectat

     
L’aprenentatge connectat és un model per comprendre i dissenyar experiències d’aprenentatge que proporciona la capacitat de resiliència i els recursos necessaris perquè l'aprenentatge sigui significatiu i impactant. S'obren oportunitats i es potencien els interessos personals dels alumnes. 
Com podreu comprovar en aquest article "Les claus d'èxit de l'aprenentatge Connectat"  la tecnologia, també, hi té un paper rellevant.


Caixa d'eines


  • Eines per a la creació de mapes interactius: (Revista 3.0)

 https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/crear-mapas-geograficos-interactivos/96012.html


  • Per a la creació de grups de treball:
https://echaloasuerte.com/


  • Ruleta per a la presa de decisions:
  • (App: Android i IOs) RULETA DE DECISIONES 


  • Per a gravar amb Chroma, una aplicació fàcil: TouchCast Studio https://touchcast.com/studio