dijous, 30 de maig del 2019

Blockchain a l'Educació

 
Enllaços per a l'aprofundiment del tema: 

https://drive.google.com/file/d/0Bx7u6R_VAUsubXFucGE4TTc5NXU2ZlpCZTUzU1ZBTnJvaldF/view?usp=sharing4.https://medium.com/the-crypto-times/7-big-obstacles-to-mass-adoption-of-blockchain-technology-87740cdda9fe5.http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2018/02/13/1158006/4-posibles-usos-blockchain-aulas.html 


Recerca i presentació Anna Padilla 

Big Data i Educació


 Enllaços útils per a l'aprofundiment del tema: 

  • Font: Unir 
 https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/big-data-en-educacion-analitica-de-aprendizaje-y-aprendizaje-adaptativo/549203628743/
  • Font: Telefonica Educación digital 
https://www.telefonicaeducaciondigital.com/tendencias/-/asset_publisher/LTIINEKg9l8P/content/-big-data-en-educacion-un-tesoro-para-la-toma-de-decisiones

  • Font: Schoolmarket
 https://www.schoolmarket.es/big-data-en-educacion/http://keniamontesformacion.com/big-data-educativo-ventajas/

Recerca i presentació: Anna Padilla