dijous, 5 de març del 2020

TR@MSLIT    Tr@msLit és un web que recull continguts de literatura, en format vídeo càpsules o bits, elaborats per docents i alumnes de Secundària i Batxillerat de les escoles associades a la Fundació Tr@ms. L’objectiu és compartir, en xarxa, materials de literatura que facilitin l’aprenentatge.

 Els continguts estan organitzats seguint la línia cronològica de la història de la literatura i, a més, consta d’un apartat d`audiotextos i un altre amb conceptes generals.

 Tr@msLit neix com a projecte de l’equip de professors del Departament de Llengua i Literatura de la Fundació que, després de reflexionar i analitzar la situació de l’aprenentatge de la llengua i la literatura a l’ensenyament secundari, va considerar que podria crear un espai de referència de continguts digitals avalats pel professorat.Cada vegada més, els alumnes en el seu procés d'autoaprenentatge cerquen informació i acudeixen, sobretot, a continguts audiovisuals del youtube. Per aquest motiu, un dels objectiu de creació d'aquest web és facilitar la cerca de continguts de literatura. 
     Aquí us deixem l'enllaç, doneu-hi un volt:  https://www.tramslit.com/

 A més,  i tenint en compte, l’esperit col·laboratiu de la Fundació, l’equip de docents comparteixen un suro d’experiències didàctiques amb activitats o projectes i bones pràctiques per tal de millorar la nostra tasca com a docents. 

            Cliqueu la imatge 👇 Tant un projecte com l’altre són públics i per compartir amb tots aquells docents que se sentin interpel·lats en la pràctica docent de la llengua i la literatura.