dijous, 14 de novembre de 2019

Caixa d'eines


  • Eines per a la creació de mapes interactius: (Revista 3.0)

 https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/crear-mapas-geograficos-interactivos/96012.html


  • Per a la creació de grups de treball:
https://echaloasuerte.com/


  • Ruleta per a la presa de decisions:
  • (App: Android i IOs) RULETA DE DECISIONES 


  • Per a gravar amb Chroma, una aplicació fàcil: TouchCast Studio https://touchcast.com/studio