dijous, 14 de novembre de 2019

Claus per a l'Aprenentatge Connectat

     
L’aprenentatge connectat és un model per comprendre i dissenyar experiències d’aprenentatge que proporciona la capacitat de resiliència i els recursos necessaris perquè l'aprenentatge sigui significatiu i impactant. S'obren oportunitats i es potencien els interessos personals dels alumnes. 
Com podreu comprovar en aquest article "Les claus d'èxit de l'aprenentatge Connectat"  la tecnologia, també, hi té un paper rellevant.