dijous, 27 de novembre de 2014

ENSENYAMENT EXIGIRÀ COMPETÈNCIES DIGITALS ALS DOCENTS.

El 25 de novembre del 2014 es va publicar una notícia al diari Ara, amb el titular “Ensenyament exigirà competències digitals als docents”. On s’explica que el Govern ha aprovat el projecte que definirà quins coneixements hauran de tenir els professors en aquest àmbit. Per aquesta raó volem aprofitar per explicar les competències digitals i que impliquen en l’àmbit educatiu, tan a nivell d’alumnat com de professorat.

L’ús de les TIC/TAC a les escoles cada dia està més present. Les competències digitals definides per la UNESCO impliquen una estructuració diferent de l’ambient d’aprenentatge i fomentar classes dinàmiques, estimulant la interacció cooperativa i el treball en equip. Les competències fonamentals comprenen tant la capacitat per desenvolupar mètodes innovadors com per aprofundir en el coneixement i generar-lo.

Les competències digitals són d’àmbit transversal i estaran en constant evolució, pels canvis que es susciten de les aplicacions i eines tecnològiques. El desplegament de les competències s’ha dividit en quatre dimensions i deu competències, en el cas de l’educació primària, en canvi, a l’educació secundària hi ha 11 competències:

1.    Instruments i aplicacions
a.    Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.
b.    Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
c.     Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.
2.    Tractament de la informació i organitzar entorns de treball i d’aprenentatge
a.    Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
b.    Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals
c.     Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i aprenentatge.
3.    Comunicació interpersonal i col·laboració
a.    Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.
b.    Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

4.    Hàbits, civisme i identitat digital
a.    Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
b.    Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.
c.     Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual. (E. Secundària)

Els documents “Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’educació primària” i “Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’educació secundària” ha estat elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Jaume Sarramona i el Dr. Pere Marquès, en el que hi han participat professionals de l’àmbit universitari, centres públics i privats de Catalunya.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada