dissabte, 21 de gener de 2017

Augmenta la producció audiovisual a les escoles


    

   La producció audiovisual va creixent cada vegada més a les escoles: booktrailers, curts, reportatges, documentals, etc... Els beneficis que aporten són ben significatius, els podeu revisar en aquest article i infografia daulaPlaneta que us enllacem. També ens permet treballar diverses competències: la lingüística, la digital, la d’aprendre a aprendre, la social, i en podríem trobar més.  Però, cal no confondre la quantitat amb la qualitat, ni caure en el parany de distreure el personal amb l’excusa de la motivació perquè sabem, de bell antuvi, que un dispositiu mòbil o una càmera a les mans dels alumnes és d’allò més engrescador.

  Hem de tenir clar que es tracta d’un tema que va més enllà de la tecnologia i que per sobre de tot hi ha la comunicació, i per tant, el llenguatge. Aquest té les seves peculiaritats darrera les quals hi ha uns coneixements a treballar i aprendre.

  Si parlem de comunicació caldrà tenir present quins són els elements que intervenen en un acte comunicatiu, això ens portarà a treballar la teoria de la comunicacióÒbviament haurem de conèixer els principis bàsics del llenguatge audiovisual, és a dir els aspectes morfològics, sintàctics, semàntics, estètics.

 Quins són, doncs, els coneixements bàsics que hauríem de considerar abans de posar en marxa la creació audiovisual a les nostres aules? En l'article La alfabetización audiovisual  de Pere Marquès, trobareu desplegats tots aquest aspectes als quals hem fet referència. Es tracta d’un article extens però que permetrà seleccionar què volem treballar i al mateix temps crear la nostra pròpia rúbrica d’avaluació. 

  De ben segur que estem d’acord en els beneficis que ens pot aportar treballar la producció audiovisual a les aules, l’única cosa és que cal donar-hi forma, continuïtat, concretar uns objectius clars, unes actuacions, una temporització i uns indicadors que ens permetin avaluar-ho. És a dir, respondre al Qui? (equips de profs),  Per què? (objectius),  Què? (continguts i competències), Quan? (en quin moment del procés d’aprenentatge, cursos), On? (matèries, projectes...) i Com? (tipus de formació i avaluació).

  Des del Pla Tac dels centres i amb el claustre de professors es pot planificar de manera gradual per tal d’assegurar que aquestes competències es treballin amb rigor al llarg del procés d’aprenentatge. Sense dubte estarem donant eines per desvetllar l'esperit crític dels alumnes. 
 SCF

Aprofitem per compartir un enllaç amb recursos digitals per a la videocreació: http://www.symbaloo.com/mix/videocreacio


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada